Introducing Azizul

Introducing Azizul

Memperkenalkan Azizul

Datuk Azizul Husni Awang: Malaysia's Cycling Icon

Oligo is proud to present our product ambassador - Datuk Azizul Husni Awang, a celebrated Malaysian cyclist who has pedaled his way into the hearts of millions around the world. With a career marked by tenacity, skill, and numerous accolades, Datuk Azizul is a true icon in the world of cycling.

Datuk Azizul Husni Awang: Ikon Berbasikal Malaysia

Oligo dengan bangganya mempersembahkan duta produk kami - Datuk Azizul Husni Awang, seorang pelumba basikal Malaysia yang terkenal yang telah mengayuh jalannya ke hati jutaan orang di seluruh dunia. Dengan kerjaya yang ditandai dengan kecekalan, kemahiran, dan pelbagai pujian, Datuk Azizul adalah ikon unggul dalam dunia berbasikal.

Brief Facts on Dato' Azizul Husni Awang

 • Born on January 5, 1988, in Dungun, Terengganu, Malaysia.
 • Gained international recognition at the 2008 Beijing Olympics.
 • Nicknamed "Pocket Rocketman" for his speed and agility.
 • Secured Malaysia's first cycling medal at the 2016 Rio Olympics, winning bronze in the keirin event.
 • Consistent podium finishes at the UCI Track Cycling World Championships.
 • 2017 Keirin World Champion.
 • Bronze medalist for 2010 & 2014 Commonwealth Games.
 • Awarded the title of Dato' in recognition of his outstanding contributions to the sport.

Fakta Ringkas Mengenai Dato' Azizul Husni Awang

 • Dilahirkan pada 5 Januari 1988, di Dungun, Terengganu, Malaysia.
 • Mendapat pengiktirafan antarabangsa pada Sukan Olimpik Beijing 2008.
 • Digelar "Pocket Rocketman" kerana kepantasan dan ketangkasannya.
 • Mendapat pingat berbasikal pertama Malaysia di Sukan Olimpik Rio 2016, memenangi gangsa dalam acara keirin.
 • Penamat podium yang konsisten di Kejohanan Dunia Berbasikal Trek UCI.
 • Juara Dunia Keirin 2017.
 • Pemenang pingat gangsa untuk Sukan Komanwel 2010 & 2014.
 • Dianugerahkan gelaran Dato' sebagai mengiktiraf sumbangan cemerlang beliau kepada sukan ini.

Beyond the Bike

Dato' Azizul is not only a phenomenal athlete but also a role model and ambassador for Malaysian sports. His commitment to philanthropy and community development projects reflects his desire to give back and inspire the next generation of cyclists.

Dato' Azizul Husni Awang's journey is a testament to the power of passion, dedication, and resilience. As he continues to break barriers and set new records, he remains a symbol of pride for Malaysia and an inspiration for cyclists worldwide.

Melangkaui Basikal

Dato' Azizul bukan sahaja seorang atlit yang fenomenal tetapi juga menjadi role model dan duta sukan Malaysia. Komitmennya terhadap projek kedermawanan dan pembangunan komuniti mencerminkan keinginannya untuk memberi kembali dan memberi inspirasi kepada penunggang basikal generasi akan datang.

Perjalanan Dato' Azizul Husni Awang adalah bukti kuasa semangat, dedikasi, dan ketabahan. Ketika dia terus memecahkan halangan dan mencipta rekod baharu, dia kekal sebagai simbol kebanggaan Malaysia dan inspirasi untuk penunggang basikal di seluruh dunia.